Những câu hỏi thương hay gặp là ai nên bọc răng sứ thẩm mỹ, thì bài viết này sẻ trả lời cho quý bệnh nhân biết. Bọc răng sứ thẩm mỹ là giải pháp phục hình và cải thiện bề ngoặt ngoài của răng. Răng mới có hình dáng và màu sắc như ý muốn. Và trong trường hợp răng bị nhiễm màu do, răng thưa, mọc lệch, sứt mẻ sẽ cải thiện được khi bọc răng sứ.

Bọc răng sứ có cần phải lấy tủy không?

Bọc răng sứ thẩm mỹ có thể cải thiện được nhiều vấn