Tiểu sử của bác sĩ Thân Trọng Nguyên

Tốt nghiệp bác sĩ Răng Hàm Mặt năm 2003 tại khoa Răng Hàm Mặt trường Đại học Y Dược Tp.HCM.

Tu nghiệp tại Pháp năm 2004.

Công tác tại khoa Nhổ răng – Tiểu Phẫu, Bệnh Viện Răng Hàm Mặt Trung Ương Tp.HCM từ 2005 – 2010.

Tham gia đào tạo, huấn luyện các khóa học Implant và phẫu thuật miệng trên toàn quốc.

Báo cáo viên khoa học tại các hội nghị chuyên ngành Implant.

Chứng chỉ đào tạo tại các hội nghị chuyên ngành Implant tại nhiều nơi tại Việt Nam và trên Thế Giới.

Thành viên các hiệp hội Implant thế giới – ICOI.

Ủy viên Ban Chấp Hành Hội Implant Tp Hồ Chí Minh.

Học viên cao học chuyên ngành Implant – Khoa Răng Hàm Mặt trường Đại học Y Dược Tp.HCM khóa 2014 – 2016.